Beater, Discharge, Shaft

Application: 1620, 1640, 1644, 1660, 1666, 1670, 1680, 1688, 2144, 2166, 2188, 2344, 2366, 2388

Features: 27.81″ Long, 12/14 Spline, For Use w/ Discharge Beater / 27,81″ lang, 12/14er Verzahnung, zur Verwendung mit Entladeschl√§ger

Weight: 15 lb / 6.42 kg

Item Nr.: WN-1957657C2 Category: